Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego sukcesochroniarza.pl.

 

§ 1 Definicje

1. Klient – osoba prawna lub fizyczna dokonująca zakupu w sklepie.
2. Sprzedawca – firma SecPress Tomasz Grabski z siedzibą w Rybniku, ul. Zwycięstwa 31 D/17, kod pocztowy 44-206, która jest jednocześnie właścicielem sklepu.
3. Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą między klientem a sprzedawca na odległość.
4. Regulamin – niniejszy akt normujący dokonywanie zakupów w sklepie.
5. Sklep – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.sukcesochroniarza.pl

§ 2 Wiadomości wstępne

1. Regulamin określa podstawowe zasady zawierania umowy w sklepie poprzez zakupy na odległość.
2. Klient może skontaktować się ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@sukcesochroniarza.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: SecPress Tomasz Grabski ul. Zwycięstwa 31 D/17, 44-206 Rybnik.
3. Podane ceny zawierają podatek Vat (brutto) i są wyrażone w polskich złotych.
4. Sprzedawca w sklepie korzysta z mechanizmy powszechnie określanego jako pliki Cookies. Szczegóły znajdują się w Polityce Cookies.

§ 3 Umowa

1. Akceptowalne formy płatności to: przelew bankowy (tradycyjny) lub płatność za pośrednictwem systemu https://tpay.com
2. Klient otrzymuje zamówiony towar najpóźniej do 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym sprzedawcy.
3. Proces sprzedaży w sklepie odbywa się w sposób automatyczny 24 godziny na dobę z nielicznymi wyjątkami.
4. Zwarcie umowy sprzedaży następuje w momencie wpłynięcia środków finansowych na konto sprzedawcy.
5. Klient w celu poprawnego zrealizowania zamówienia podaje swoje dane osobowe, które są przetwarzane przez sprzedawcę.
6. Administratorem danych osobowych jest sprzedawca.

§ 4 Odstąpienie od umowy

1. Klient nie ma prawa odstąpić od umowy ze względu na fakt, iż dostarczane produkty są treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Podstawa prawna art. 38 pkt. 13 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Klient każdorazowo proszony jest o wyrażenie zgody na zawarcie umowy bez możliwości odstąpienia od niej przed upływem terminu i informowany o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 5 Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć klientowi produkt wolny od wad, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązuje się do jej naprawienia.
2. Reklamacja powinna być zgłoszona za pośrednictwem adresów podanych w § 2.
3. Sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć klientowi najpóźniej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Jeśli są kwestie, które nie mają odniesienia w niniejszym regulaminie to w takim przypadku stosuje się powszechnie panujące przepisy praw polskiego.
2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie o czym klient zostanie poinformowany za pośrednictwem niniejszej strony.